เผยแพร่ แบ่งปัน แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

เผยแพร่ แบ่งปัน แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

เผยแพร่ แบ่งปัน แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ เผยแพร่ แบ่งปัน แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center โดย คุณครูปฏิภาณ ศิริวิชา โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก

เผยแพร่ แบ่งปัน แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center
แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center
เผยแพร่ แบ่งปัน แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

เผยแพร่ แบ่งปัน แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

เผยแพร่ แบ่งปัน แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

ขอขอบคุณผู้จัดทำ คุณครูปฏิภาณ ศิริวิชา โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: