แบบทดสอบออนไลน์ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ โดย โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจทุกท่านทำแบบทดสอบความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เมื่อตอบถูกจำนวน 8 ข้อขึ้นไป

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: