แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องBasic English Test in Mathematics Knowledge โดย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องBasic English Test in Mathematics Knowledge โดย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องBasic English Test in Mathematics Knowledge โดย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Basic English Test in Mathematics Knowledge โดย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Basic English Test in Mathematics Knowledge โดย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: