อบรมออนไลน์ “การใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน” วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

อบรมออนไลน์ “การใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน” วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

อบรมออนไลน์ “การใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน” วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมออนไลน์ “การใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน” เข้าร่วมอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังจากทำแบบทดสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

อบรมออนไลน์ “การใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน” วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป อบรมออนไลน์เรื่อง “การใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน”

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พรทิวา จุลสุคนธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

ช่องทางการอบรม

Meeting ID: 916 624 0816
Passcode: aritctru

Facebook Live: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

แบบทดสอบก่อนการอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน https://forms.gle/73yeZJrCHsiHhnzx6

แบบทดสอบหลังการอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR เพื่อนำเสนองาน https://forms.gle/JzEpPKzESvtgNviK9

แบบประเมินการใช้โปรแกรม Artivive ในการสร้าง AR

เพื่อนำเสนองาน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พรทิวา จุลสุคนธ์ 26 พ.ค.65

คลิกที่นี่

ขอขอบคุณ​ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: