สสวท. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “AI For Schools Level 4” รุ่น 2 ฟรี มีเกียรติบัตร

สสวท. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “AI For Schools Level 4” รุ่น 2 ฟรี มีเกียรติบัตร

สสวท. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “AI For Schools Level 4” รุ่น 2 ฟรี มีเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ สสวท. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “AI For Schools Level 4” รุ่น 2 ฟรี มีเกียรติบัตร

สสวท. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร "AI For Schools Level 4" รุ่น 2 ฟรี มีเกียรติบัตร

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 4 มีเนื้อหาประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หลักสูตร 4
 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วยเนื้อหา การออกแบบระบบแช็ตบอต และการออกแบบระบบหุ่นยนต์
 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทบทวนแนวคิดต้นไม้ตัดสินใจ ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดต้นไม้ตัดสินใจ การแบ่งกลุ่ม มาตรวัด Gini การทำงานของอัลกอริทึม CART การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจ และการปรับแต่งต้นไม้ตัดสินใจ
 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างแช็ตบอต ประกอบด้วยเนื้อหา ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ด้วยการสนทนา การสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบองค์ประกอบและบุคลิกของแช็ตบอต การออกแบบบทสนทนา การสร้างแช็ตบอตด้วยอับดุล และการประยุกต์ใช้แช็ตบอตผ่าน LINE
 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 KidBright AI Platform ประกอบด้วยเนื้อหา KidBright AI Platform, KidBright AI IDE กระบวนการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ผ่าน KidBright AI
 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างแอปพลิเคชัน AI ด้วย MIT App Inventor ประกอบด้วยเนื้อหา การสร้างแอปพลิเคชันรู้จำภาพ การสร้างเกม และการเขียนแอปพลิเคชัน AI Assistant
 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ผลกระทบต่องานและอาชีพ ประกอบด้วยเนื้อหา งานและลักษณะของอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ ลักษณะของงานที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการพัฒนาตนเอง
 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 AI กับจริยธรรม ประกอบด้วยเนื้อหา ความสำคัญและตัวอย่างของ AI ด้านจริยธรรม ประเด็นสำคัญด้านจริยธรรมกับ AI และเมื่อปัญญาประดิษฐ์เก่งกว่ามนุษย์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ออกแบบและสร้าง AI Application อย่างง่าย
 2. ตระหนัก ปรับตัว และปรับเปลี่ยนตนเองเมื่อ AI เข้ามากระทบต่อตนเองและอาชีพ
 3. เข้าใจในประเด็นด้านจริยธรรมกับ AI

สมัครและอบรมด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

วิธีลงทะเบียน

หายยังไม่เคยลงทะเบียนเว็บไซต์ สสวท. ให้ลงทะเบียนก่อน คลิกที่นี่

หลังจากลงทะเบียนแล้วให้เข้าหน้าหลักสูตร (แถบสีเหลืองด้านบน) แล้วกด “Enroll in CS042”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: