ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วยังสมัครทัน ครูคนขยันมาอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ AI หลักสูตร 4” พัฒนา AI application สู่การใช้งานจริง พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สสวท.

ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วยังสมัครทัน ครูคนขยันมาอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ AI หลักสูตร 4” พัฒนา AI application สู่การใช้งานจริง พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สสวท.

ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วยังสมัครทัน ครูคนขยันมาอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ AI หลักสูตร 4” พัฒนา AI application สู่การใช้งานจริง พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สสวท.

ครูมาแล้ว ขอเสนอข่าวอบรมออนไลน์​ ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วยังสมัครทัน ครูคนขยันมาอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ AI หลักสูตร 4” พัฒนา AI application สู่การใช้งานจริง พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สสวท.

ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วยังสมัครทัน ครูคนขยันมาอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ AI หลักสูตร 4” พัฒนา AI application สู่การใช้งานจริง พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สสวท.

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน AI for Schools หลักสูตร 4 (Level 4) Integration ซึ่งสสวท .เปิดอบรมมาระยะหนึ่งแล้วนั้น คุณครู นักเรียนที่สนใจยังสามารถสมัครอบรมได้ฟรี เนื้อหาหลักประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนา AI application สู่การใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แช็ตบอต หุ่นยนต์ และเกมอย่างง่าย สร้างความตระหนัก ปรับตัวและปรับเปลี่ยนตนเองได้เมื่อ AI เข้ามากระทบต่อชีวิตและอาชีพ รวมถึงเข้าใจในประเด็นด้านจริยธรรม กับ  AI อีกด้วย ผู้สนใจแต่ไม่สะดวกในช่วงแรก ยังมีเวลาทันสมัครอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวนชั่วโมงเรียน 8 ชั่วโมง โดยชั้นเรียนจบวันที่ 1 เมษายน 2564  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรมจนจบหลักสูตร ผู้ได้คะแนน 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจึงจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมจาก สสวท.

รายละเอียด และสมัครอบรม ที่นี่

????เตรียมต้อนรับปีใหม่ อยู่บ้านปีใหม่ นั่งเรียนหลักสูตร 4 (Level 4) Integration กันจ้า AI Level 4…

โพสต์โดย สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. เมื่อ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2020

ที่มา สสวท.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: