แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) โดยสพป.หนองคาย เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) โดยสพป.หนองคาย เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) โดยสพป.หนองคาย เขต 2

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning) โดยสพป.หนองคาย เขต 2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
3. ท่านที่ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลล์ที่ท่านได้ระบุไว้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ ทางเพจ “นิเทศออนไลน์ โดย ศน.กัลยกร พรมนาไร่”
4. ตรวจสอบที่อยู่ E-mail ให้ถูกต้อง หากพิมพ์ผิดระบบจะไม่สามารถส่งเกียรติบัตรได้
5. จำกัด Google User เพียงละครั้งเท่านั้น

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ [email protected] หรือ นิเทศออนไลน์ โดย ศน.กัลยกร พรมนาไร่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: