ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Active Learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Active Learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Active Learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Active Learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Active Learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: