ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร ระบบจะส่งไปทาง gmail ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: