ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ)

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ)

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ)

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ) โดย ผอ.สมเกียรติ เวชภูติ ร.ร.บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีเกียรติบัตร ข้อสอบเป็นลักษณะความจำเพื่อนำไปใช้ รับเพียงจำนวน 500 ท่าน เท่านั้น ข้อสอบมีจำนวน 10 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ 7 ข้อ(70%)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: