โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. ในซีรีส์ที่ 3 กับ “การวัด และประเมินผลที่ควรวัด”


หลักสูตร: การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ลิงก์สมัครด้านล่าง

อบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน”

ภายใต้กรอบเนื้อหาสาระ
– ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
– ความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
– เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน
– เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
– การประยุกต์ใช้ผลประเมินการเรียนรู้ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
.
ระดับปฐมวัย
วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
วิทยากร: อ.ปรตา หวังดุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
.
ระดับประถมศึกษา
วันพุธที่ 7 ก.ย. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
และ อ. ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต
ผู้จัดการฝ่าย Assessment
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
.
ระดับมัธยมศึกษา
วันอังคารที่: 20 ก.ย. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
วิทยากร: ดร. แสงรุ้ง พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการออกแบบการเรียนรู้
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
และ อ. ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต
ผู้จัดการฝ่าย Assessment
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร!

*หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรอบรมต่อเนื่องตามลำดับซีรีส์เพื่อความเข้าใจ และพร้อมสำหรับซีรีส์ถัดไป
รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร!
🙌พร้อมรับประกาศนียบัตร 3 ชม.
🎯สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรม และกิจกรรมพิเศษ
☎️เบอร์ติดต่อ 097-281-9905/086-341-8002

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: