อบรมออนไลน์ จากอักษรฯ โครงการ Tips and Tricks จากครูผู้สอนจริง: การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ จากอักษรฯ โครงการ Tips and Tricks จากครูผู้สอนจริง: การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ จากอักษรฯ โครงการ Tips and Tricks จากครูผู้สอนจริง: การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ จากอักษรฯ โครงการ Tips and Tricks จากครูผู้สอนจริง: การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

โดยการอบรมทุกหลักสูตรคุณครูจะได้พบกับ:
– Tips and Tricks พิชิตการสอนแบบ Active Learning รายหน่วยการเรียนรู้
– เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
– สอนง่ายๆ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม “Aksorn On-Learn”

👩‍🏫ระดับประถมศึกษา
หัวข้อ: อัตราส่วนและร้อยละ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
วิทยากร: อ. ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต ผู้จัดการฝ่าย Assessment
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
.
หัวข้อ: การคูณจำนวนไม่เกิน 100,000
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
วิทยากร: ผศ. รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
.
👩‍🏫ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวข้อ: สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
วิทยากร: ดร. กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ Lead of Assessment-STEM
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
.
หัวข้อ: ความน่าจะเป็น
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
วิทยากร: ผศ. ดร. ต้องตา สมใจเพ็ง อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
👩‍🏫ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวข้อ: เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น
วิทยากร: อ. ศราวุธ จอมนำ รองผู้อำนวยการฝ่ายกระบวนการเรียนรู้
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
หัวข้อ: ลำดับและอนุกรม
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
วิทยากร: อ. ฐานิศวร์ ผลเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
.
และหัวข้อสอนง่าย ๆ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม “Aksorn On-Learn” จากทีมวิทยากร บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คุณปรัชญา วังน้อย และคุณศรัญญา ธานิสพงษ์
ผู้จัดการภาคสายงานการตลาด

3 ชั่วโมงพร้อมรับประกาศนียบัตร
รับเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ
☎️เบอร์ติดต่อ 097-281-9905 / 086-341-8002

ที่มา อักษรเจริญทัศน์ อจท.

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: