เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  โดยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ครูาแล้ว ขอแนะนำ เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่าง

เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  โดยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวอุทุมพร ขุนทุม Click

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวฤทัยรัตน์  โสม้าว Click

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวไอรินทร์  เกษมาลาClick>>

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวพัชรี  ราชแสง Click

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางฐิติยา กอมาตย์  Click>>

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์  Click>>

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวจิตต์ประภา  ภูมิคอนสาร  Click>>

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวสุชัญญา  ภู่มะณี Click

 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวโศรดา  นามแสง Click

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวอรทัย  ผิวหอม  Click>>

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายสุรินทร์  ระมัง  Click>>

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาววิลาสินี  อามาตย์  Click>>

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางวันวิสาข์ ศรีวิไล  Click>>

ที่มา https://www.nkl.ac.th/about-id89.html

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: