การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการเรียนรู้การงานอาชีพอย่างไรให้เป็น Active Learning อย่างมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”  อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยสพม.กท2 และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการฯการงานอาชีพ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการเรียนรู้การงานอาชีพอย่างไรให้เป็น Active Learning อย่างมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”  อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยสพม.กท2 และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการฯการงานอาชีพ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการเรียนรู้การงานอาชีพอย่างไรให้เป็น Active Learning อย่างมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”  อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยสพม.กท2 และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการฯการงานอาชีพ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการเรียนรู้การงานอาชีพอย่างไรให้เป็น Active Learning อย่างมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”  อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยสพม.กท2 และศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการฯการงานอาชีพ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 และวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรหลังจากอบรมและทำแบบประเมิน ได้ที่

https://event.supervisor.sesao2.go.th/index.php

สำหรับครูที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการอบรมสามารถอบรมย้อนหลังได้

เพื่อรับเกียรติบัตรได้

ช่องทางการอบรมย้อนหลัง

สามารถรับชมได้ที่ YouTube: กลุ่มนิเทศฯ สพม.2

https://youtube.com/channel/UCISyW37a8QRTeSPmomdLxoQ

🎥วันที่ 11 มิถุนายน 2565

🎥วันที่ 12 มิถุนายน 2565

สำหรับผู้ที่อบรมแล้วหรืออบรมย้อนหลังขอให้

📌ทำแบบทดสอบ/ส่งงาน/แบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อรับเกียรติบัตร หลังการอบรมได้ที่

https://forms.gle/xvwasNFLmABVh6do7

📌หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อ นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 0989932289

ติดต่อ Open Chat คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: