ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 4 ทักษะที่คนทำงานต้องมีในยุค Digital

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 4 ทักษะที่คนทำงานต้องมีในยุค Digital

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 4 ทักษะที่คนทำงานต้องมีในยุค Digital

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 4 ทักษะที่คนทำงานต้องมีในยุค Digital โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 4 ทักษะที่คนทำงานต้องมีในยุค Digital

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อได้ที่ E-mail : [email protected] พร้อมแนบผลคะแนน /คำนำหน้า,ชื่อ-นามสกุล/วันที่ดำเนินการ
(**หากได้รับเกียรติบัตรล่าช้าต้องขออภัยในระบบและจะรีบดำเนินการจัดส่งให้โดยเร็ว**)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: