ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษา วันรักการอ่าน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษา วันรักการอ่าน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษา วันรักการอ่าน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษา วันรักการอ่าน โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษา วันรักการอ่าน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษา วันรักการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง “2 เมษายน วันรักการอ่าน”

แบบทดสอบนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนและส่งเสริมการอ่านพัฒนาความรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ที่สนใจ ผู้ทำแบบทดสอบผ่านการทดสอบมากกว่า 75 % (9 ข้อ) ในจำนวนแบบทดสอบ 12 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้ ***กรุณาตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: