แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์รื่อง ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์รื่อง ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ๗๖ ปี วันสันติภาพไทย โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับเนื่องในวันครบรอบ 76 ปี วันสันติภาพไทย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาความรู้บทเรียนออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ 80 สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบมี 15 ข้อ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล
2. ก่อนทำการทดสอบ ควรศึกษาเนื้อหาที่ https://sites.google.com/view/thai-peace-day
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่งคำตอบ
4. ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่ : shorturl.at/qsJK8

ผู้จัดทำบทเรียน : นายสุเมธ ราชประชุม ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
มีปัญหากรุณาแจ้งที่ [email protected]

เรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: