ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

ครูมาแล้ว ขอเสนอข่าวการศึกษาน่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับคุณครู จากคุรุสภา ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง
ขั้นตอนที่ 2 เข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 6 เสนอพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัต

ยื่นทะเบียนคำขออนุญาตออนไลน์

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตออนไลน์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

ที่มา คุรุสภา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: