ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ชวนน้องท่องโลกการเงิน Online ในรูปแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ชวนน้องท่องโลกการเงิน Online ในรูปแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ชวนน้องท่องโลกการเงิน Online ในรูปแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ชวนน้องท่องโลกการเงิน Online ในรูปแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Class Online ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้รับความรู้ทางการเงิน เกิดความตระหนักในการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการออม สร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นในการสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ดีในอนาคต รูปแบบเป็นกิจกรรม Online ใช้เวลาประมาณ 45 – 60 นาที

รูปแบบการอบรมออนไลน์และเข้าร่วม

สำหรับคุณครูที่อยากให้น้องๆนักเรียนเข้าร่วมอบรมนี้ ติดต่อได้ที่ เพจศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ – BOTLC และนัดวันเวลอบรม โดยอบรมผ่านช่องทางการสอนออนไลน์ที่แต่ละโรงเรียนใช้สอนอยู่แล้ว หรือใช้ช่องทางอื่นที่ตกลงร่วมกัน ทางทีมแบงก์ชาติจะเข้าไปร่วมในห้องสอนนั้นๆ

ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ชวนน้องท่องโลกการเงิน Online ในรูปแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ชวนน้องท่องโลกการเงิน Online ในรูปแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: