ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทำแบบทดสอบออนไลน์ ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์​ โดย โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทำแบบทดสอบออนไลน์ โรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๘ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีความประสงค์เผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยหากท่านทำแบบทดสอบได้เกินร้อยละ ๗๕ ทางโรงเรียนมีความยินดีมอบเกียรติบัตรผ่านทางเมล์ของท่านต่อไป ระบบรองรับได้วันละ ๑,๕๐๐ ฉบับนะครับ (กรอกเมล์ให้ถูกต้องก่อนส่งนะครับ)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: