ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนพัฒนานิคม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนพัฒนานิคม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนพัฒนานิคม

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา โดย โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“วันมาฆบูชา” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: