ขอเชิญ ร่วมรับฟัง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล” วันที่ 7 ส.ค. 64

ขอเชิญ ร่วมรับฟัง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล” วันที่ 7 ส.ค. 64

ขอเชิญ ร่วมรับฟัง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล” วันที่ 7 ส.ค. 64

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ร่วมรับฟัง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล” วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ขอเชิญ ร่วมรับฟัง "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล" วันที่ 7 ส.ค. 64

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมรับฟัง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”

ร่วมรับฟัง วันเวลา

วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ผ่านช่องทาง

ติดตามรับฟังได้ทาง FB Fanpage : Sandbox Satun

ภาคเช้า

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่ วิทยากรโดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ. และดร.ณัฐา เพชรธนู รองผอ.สทศ.สพฐ.

ภาคบ่าย (แลกเปลี่ยน/เรียนรู้)

การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ) วิทยากรโดย ระดับปฐมวัย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มรย. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Sandbox Satun

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: