ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

จัดทำโดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
1.ท่านต้องทำแบบทดสอบให้ผ่าน อย่างน้อย 70 % จึงจะผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตร
2.แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
3.ตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง หาก E-mail ผิด ระบบจะไม่สามารถส่งเกียรติบัตรได้
4.ท่านสามารถทบทวนเนื้อหาได้ที่ https://sites.google.com/uru.ac.th/uttpaoscovid-19/home

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: