ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word “ใช้คีย์ลัด งานเสร็จไว โดนใจคุณ” โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม กสน.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word

คำชี้แจง

1. โปรดศึกษาข้อมูลใบความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word “ใช้คีย์ลัด งานเสร็จไว โดนใจคุณ” ก่อนทำแบบทดสอบได้จากลิงก์นี้ >>> https://1th.me/pvH6Z
2. แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ
3. ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
4. ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป (12 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ระบุไว้

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: