แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป พร้อมคู่มือการใช้งาน

แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป พร้อมคู่มือการใช้งาน

แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป พร้อมคู่มือการใช้งาน

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป หาค่า E1/E2 , ค่า t-test , M ค่าเฉลี่ย และ SD พร้อมคู่มือการใช้งาน โดย ครูอุ้ม ดร.สุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์

รายละเอียดโปรแกรม

  1. การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ E1/E2
  2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยการหาค่า +- test
  3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อ หาค่าเฉลี่ย และ SD

ตัวอย่างโปรแกรม

แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป
แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป
แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป
แจกฟรี โปรแกรมวิเคราะห์ ผลการวิจัยสำเร็จรูป

ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าเครื่องตัวเอง ก่อนใช้งานนะครับ!

โดยไปที่เมนู file > download > Microsoft Excel (.xlsx)

ขอบคุณผู้จัดทำ ครูอุ้ม ดร.สุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: