เผยแพร่ แจกไฟล์ Word แก้ไขได้ โครงการต่างๆในสถานศึกษา มากกว่า 40 โครงการ

เผยแพร่ แจกไฟล์  Word แก้ไขได้ โครงการต่างๆในสถานศึกษา มากกว่า 40 โครงการ

เผยแพร่ แจกไฟล์ Word แก้ไขได้ โครงการต่างๆในสถานศึกษา มากกว่า 40 โครงการ

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ เผยแพร่ แจกไฟล์ Word แก้ไขได้ โครงการต่างๆในสถานศึกษา มากกว่า 40 โครงการ

ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่าง

เผยแพร่ แจกไฟล์ Word แก้ไขได้ โครงการต่างๆในสถานศึกษา มากกว่า 40 โครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์เข้าเครื่องตัวเองก่อนแก้ไขนะครับ โดยไปที่เมนู ไฟล์ > ดาวน์โหลด

แจกไฟล์โครงการต่างๆในสถานศึกษา แบบฟอร์มการเขียนโครงการ แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงการ และตัวอย่างการเขียนโครงการต่างๆ

บริหารงานงบประมาณ เช่น โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ, โครงการธนาคารโรงเรียน, โครงการบริหารพัสดุ สินทรัพย์และสาธารณูปโภค, โครงการพัฒนางานงบประมาณ, โครงการสารบรรณ

บริหารงานทั่วไป เช่น โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารทั่วไป, โครงการป้องกันยาเสพติด, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต, โครงการยานพาหนะ, โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา, โครงการอาคารสถานที่

บริหารงานบุคคล เช่น โครงการประชาสัมพันธ์, โครงการพัฒนาบริหารงานบุคคล, โครงการระบบบริหารและพัฒนาองค์กร, โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, โครงการส่งเสริมสุขภาพ, โครงการสารสนเทศ

บริหารงานวิชาการ เช่น โครงการกิจกรรมชุมนุม, โครงการงานทะเบียนนักเรียน, โครงการงานแนะแนวการศึกษา, โครงการงานวิจัย, โครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์, โครงการงานโสตทัศนศึกษา, โครงการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้, โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและสำนักงานวิชาการ, โครงการปรับปรุงห้องคู่ขนาน, โครงการเปิดบ้านวิชาการ, โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ, โครงการพัฒนาหลักสูตร, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โครงการยุวกาชาด, โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม, โครงการลูกเสือ เนตรนารี, โครงการวัดผลประเมินผล, โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ขอขอบคุณ เพจห้องสื่อครูต้นคอม5

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: