ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 โดย โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9


คำชี้แจง ถ้าคุณทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80% จะได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: