ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แสงและเงาในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบหลังเรียน รายวิชา แสงและเงาในชีวิตประจำวัน มีจำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. เรื่องเล่าแสงและเงา จำนวน 2 ข้อ (2 คะแนน)
2. วิทยาศาสตร์กับแสงและเงา จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน)
3. หลักการแสงและเงากับการประยุกต์ใช้ จำนวน 3 ข้อ (3 คะแนน)

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อที่ E-mail : [email protected]

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: