แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย Facebook ห้องเรียนครูไข่นุ้ย ผอ.สุภีร์ สีพาย ผู้พัฒนาโปรแกรม

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย Facebook ห้องเรียนครูไข่นุ้ย ผอ.สุภีร์ สีพาย ผู้พัฒนาโปรแกรม

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย Facebook ห้องเรียนครูไข่นุ้ย ผอ.สุภีร์ สีพาย ผู้พัฒนาโปรแกรม

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย Facebook ห้องเรียนครูไข่นุ้ย ผอ.สุภีร์ สีพาย ผู้พัฒนาโปรแกรม

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ ผอ.สุภีร์ สีพาย ผู้พัฒนาโปรแกรม
และขอขอบคุณที่มา ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: