ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ COVID-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ COVID-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ COVID-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ COVID-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่ ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ COVID-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ COVID-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่

คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งสิ้น 20 ข้อ หากท่านสามารภทำได้ถูกต้องเกินร้อยละ 80 ระบบจะส่งเกียรติบัตรเข้าอีเมล

ข้อควรระมัดระวัง : กรุณากรอกที่อยู่อีเมล ให้ถูกต้องเพื่อสิทธิในการรับเกียรติบัตร / กรุณากรอกชื่อ สกุล ให้ถูกต้องเพราะชื่อจะปรากฎในเกียรติบัตร

ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแบบทดสอบได้ที่นี่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: