แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกันโควิด19 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกันโควิด19 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร ทันที

เรียนรู้เนื้อหาได้ที่

https://online.pubhtml5.com/emiz/qhud/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ
https://forms.gle/qA4w9YAb1eWzYqda9

error: