แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกียวทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนห้วยยอด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกียวทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนห้วยยอด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกียวทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนห้วยยอด

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกียวทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนห้วยยอด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 (หรือ 14 ข้อ) รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกียวทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนห้วยยอด
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกียวทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน โรงเรียนห้วยยอด

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Krukung Wararat หรือ โรงเรียนห้วยยอด

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: