แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

แบบทดสอบออนไลน์  หลักสูตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรในอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Benchamarachuthit Chanthaburi School

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: