สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64

สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64

สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สมศ.ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64

สมศ. ขอเชิญ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64
สมศ. ขอเชิญ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด” พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64

รับชมการเสวนาออนไลน์ ระหว่าง สมศ. กศน. มกช. ศกศ. และ สปท.
หัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด”

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น.

Facebook Live ผ่านเพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

– รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ดร.นันทา หงวนตัด)
– ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน (ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ)
– ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร (น.อ.วิพล สุขวิลัย)
– ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย (นางศิริพร ดาระสุวรรณ)
– รองอธิการบดีผ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร)
– ผู้ดำเนินรายการโดย นายธนัญชัย ไชยหงษ์ (นักวิชาการภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน)

พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
(ปิดรับแบบสอบถาม เวลา 16.30 น.)

ที่มา และดูข้อมูลเพิ่มเติม สมศ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: