แจกไฟล์ สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องเศษส่วน

แจกไฟล์ สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องเศษส่วน

แจกไฟล์ สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องเศษส่วน

แจกไฟล์ สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องเศษส่วน โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้ห้องเรียน ประกอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน หรือให้นักเรียนทำเป็นแบบฝึกหัด

กดดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

1. สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องเศษส่วน
ตัวอย่าง สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องเศษส่วน

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: