แจกไฟล์ สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางค์

แจกไฟล์ สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางค์

แจกไฟล์ สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางค์

แจกไฟล์ สื่อการสอนสำหรับนักเรียน เรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้ห้องเรียน ประกอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเทียบบัญญัติไตรยางค์ หรือให้นักเรียนทำเป็นแบบฝึกหัด

กดดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

สื่อ เรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางค์
สื่อการสอน เรื่องการเทียบบัญญัติไตรยางค์

โจทย์การเทียบบัญญัติไตรยางค์

ข้อที่ 1 ส้มโอ 8 กิโลกรัม ราคา 400 บาท ถ้าไอคิวซื้อส้มโอ 10 กิโลกรัม ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่

วิธีทำ

ส้มโอ 8 กิโลกรัม ราคา 400 บาท

ส้มโอ 1 กิโลกรัม ราคา 400/8 บาท

ส้มโอ 10 กิโลกรัม ราคา 400/8*10 = 500 บาท

ดังนั้น ไอคิวต้องจ่ายเงิน 500 บาท

ข้อที่ 2 น้ำเชื่อม 12 ขวด ใช้ผสมเพื่อทำน้ำผลไม้ได้ 240 แก้ว น้ำเชื่อม 16 ขวด ใช้ผสมทำน้ำผลไม้ได้กี่แก้ว

วิธีทำ

น้ำเชื่อม 12 ขวด ใช้ผสมเพื่อทำน้ำผลไม้ได้ 240 แก้ว

น้ำเชื่อม 1 ขวด ใช้ผสมเพื่อทำน้ำผลไม้ได้ 240/12 แก้ว

น้ำเชื่อม 16 ขวด ใช้ผสมเพื่อทำน้ำผลไม้ได้ 240/12*16 = 320 แก้ว

ดังนั้น น้ำเชื่อม 16 ขวด ใช้ผสมเพื่อทำน้ำผลไม้ได้ 320 แก้ว

ข้อ 3 ปากกา 9 ด้าม ราคา 72 บาท ถ้านะโมต้องการซื้อปากกา 36 ด้าม ต้องจ่ายเงินกี่บาท

วิธีทำ

ปากกา 9 ด้าม ราคา 72 บาท

ปากกา 1 ด้าม ราคา 72/9 บาท

ปากกา 36 ด้าม ราคา 72/9*36 = 288 บาท

ดังนั้น ปากกา 36 ด้าม ราคา 288 บาท

ข้อที่ 4 มะนาว 15 ผล ราคา 75 บาท เคซื้อมะนาว 15 บาท จะได้มะนาวกี่ผล

วิธีทำ

มะนาว 15 ผล ราคา 75 บาท

มะนาว 1 ผล ราคา 75/15 = 5 บาท

เงิน 5 บาท ได้มะนาว 1 ผล

ดังนั้น เงิน 15 บาท ได้มะนาว 15/5 = 3 ผล

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ในวิชาต่างๆ ประกอบกิจกรรมในห้องเรียน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน ได้ฟรี

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: