แจกไฟล์สื่อการสอน ตกแต่งห้องเรียน ตัวอักษรA-Z

แจกไฟล์สื่อการสอน ตกแต่งห้องเรียน ตัวอักษรA-Z

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ตกแต่งห้องเรียน ตัวอักษรA-Z โดยครูมาแล้ว รูปภาพประกอบ designed by rawpixel.com / Freepik คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอน ตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนให้เหมาะสม สวยงาม

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ (ไฟล์pdf ดาวน์โหลดด้านล่าง)

1. ตกแต่งห้องเรียน
1. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

A Alligator

2. ตกแต่งห้องเรียน
2. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

B bee

3. ตกแต่งห้องเรียน
3. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

C Cat

4. ตกแต่งห้องเรียน
4. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

D dog

5. ตกแต่งห้องเรียน
5. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

E Elephant

6. ตกแต่งห้องเรียน
6. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

F Fox

7. ตกแต่งห้องเรียน
7. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

G Giraffe

8. ตกแต่งห้องเรียน
8. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

H Hippo

9. ตกแต่งห้องเรียน
9. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

I Iguana

10. ตกแต่งห้องเรียน
10. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

J Jellyfish

11. ตกแต่งห้องเรียน
11. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

K Kangaroo

12. ตกแต่งห้องเรียน
12. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

L Lion

13. ตกแต่งห้องเรียน
13. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

M Monkey

14. ตกแต่งห้องเรียน
14. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

N Nightingale

15. ตกแต่งห้องเรียน
15. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

O Owl

16. ตกแต่งห้องเรียน
16. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

P Penguin

17. ตกแต่งห้องเรียน
17. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

Q quail

18. ตกแต่งห้องเรียน
18. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

R Raccoon

19. ตกแต่งห้องเรียน
19. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

S Seal

20. ตกแต่งห้องเรียน
20. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

T Turtle

21. ตกแต่งห้องเรียน
21. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

U Unicorn

22. ตกแต่งห้องเรียน
22. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

V Vuiture

23. ตกแต่งห้องเรียน
23. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

W Whale

24. ตกแต่งห้องเรียน
24. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

X X-ray fish

25.  ตกแต่งห้องเรียน
25. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

Y Yak

26. ตกแต่งห้องเรียน
26. แจกไฟล์สื่อการสอนฟรี

Z Zebra

คุณครูสามารถดาว์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่นี่

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: