แจกสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์เกี่ยวกับจำนวน

แจกสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์เกี่ยวกับจำนวน

แจกสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์เกี่ยวกับจำนวน โดย ครูมาแล้ว

ครูมาแล้ว แจกสื่อบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นการ์ดคำศัพท์ให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

คุณครูสามารถนำไปตกแต่งห้องเรียน หรือประกอบการสอนได้

คำศัพท์เกี่ยวกับจำนวน
ตัวอย่างสื่อ จำนวนเฉพาะ
ตัวอย่างสื่อ จำนวน
ตัวอย่างสื่อ จำนวนตกรรยะ

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ตัวเต็ม ได้ที่นี่

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

รูปประกอบสื่อจาก freepik

error: