แจกสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน เกมทายใจ มีตัวอย่างให้ดู

แจกสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน เกมทายใจ มีตัวอย่างให้ดู

แจกสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน เกมทายใจ มีตัวอย่างให้ดู

ตัวอย่างการนำเกมทายใจ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

แจกสื่อการสอน เทมเพลทใบงาน เกมทายใจ มีตัวอย่างให้ดู โดย ครูมาแล้ว แจกสื่อ เกมทายใจ สื่อการเรียนการสอน ปรับใช้ได้ทุกวิชา ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อให้คุณครูนำสื่อไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ฟรี เป็นตัวช่วยในการผลิตสื่อของคุณครู

ดาวน์โหลดที่นี่

4. เทมเพลทใบงาน เกมทายใจ

คุณครูสามารถนำเกมไปประยุกต์ใช้ กับกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning ภายในห้องเรียนได้ เนื่องจากเกมจะเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้

วันนี้ ครูมาแล้ว ขอนำเสนอตัวอย่างเกมทายใน ที่นำไปใช้ได้จริง กับกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน คือ เกมทายใจ กับ วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งเกม จะยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุนสนาน มีแรงจูงใจในการเรียน และตอบคำถามจากเกมมากขึ้น

ทั้งนี้ เราหวังเป้นอย่างยิ่งว่า สื่อการสอนชิ้นนี้ จะเป็นประโยชน์กับคุณครู ไม่มากก็น้อย ถ้าคุณครูลองนำไปทำแล้ว อย่าลืมส่งผลงานมาให้ชมกันนะคะ

1. ตัวอย่างการใช้ เทมเพลทใบงาน เกมทายใจ
2. ตัวอย่างการใช้ เทมเพลทใบงาน เกมทายใจ
3. ตัวอย่างการใช้ เทมเพลทใบงาน เกมทายใจ

สื่อสำหรับนักเรียน สื่อเพื่อการเรียนการสอน สื่อเพื่อการศึกษา นำไปใช้ได้ฟรี ฟรีสื่อการเรียนการสอน เพื่อเด็ก เพื่อครู

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว

สามารถติดตามเรา ได้ที่ เพจ Facebook ครูมาแล้ว

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในการทำสื่อขาย และเชิงพาณิชย์ทุกชนิด


error: