แจกฟรี สื่อลูกบอล เรื่อง พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

แจกฟรี สื่อลูกบอล เรื่อง พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

แจกฟรี สื่อลูกบอล เรื่อง พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

แจกฟรี สื่อลูกบอล เรื่อง พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม โดย ครูมาแล้ว ให้คุณครูนำไปประกอบการสอนเรื่องรูปสี่เหลี่ยม ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสูตรต่างๆของรูปสี่เหลี่ยม

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

และดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint สำหรับแก้ไขชิ้นงานได้ที่นี่

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: