แจกฟรีไฟล์ใบงาน เกมทายใจ เรื่องรูปสามเหลี่ยม

แจกฟรีไฟล์ใบงาน เกมทายใจ เรื่องรูปสามเหลี่ยม

แจกฟรีไฟล์ใบงาน เกมทายใจ เรื่องรูปสามเหลี่ยม

แจกฟรีไฟล์ใบงาน เกมทายใจ เรื่องรูปสามเหลี่ยม โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้ห้องเรียน ประกอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยมได้เลย

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่นี่

ใบงาน เรื่องรูปสามเหลี่ยม

รูปที่ 1 ไดโนเสาร์

จากรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด (จำแนกตามมุม)

ตอบ รูป สามเหลี่ยมุมฉาก

จากรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด (จำแนกตามด้าน)

ตอบ รูป สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

รูปที่ 2 เห็ด

จากรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด (จำแนกตามมุม)

ตอบ รูป สามเหลี่ยมุมฉาก

จากรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด (จำแนกตามด้าน)

ตอบ รูป สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

รูปที่ 3 ยีราฟ

จากรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด (จำแนกตามมุม)

ตอบ รูป สามเหลี่ยมุมแหลม

จากรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด (จำแนกตามด้าน)

ตอบ รูป สามเหลี่ยมด้านเท่า

รูปที่ 4 เม่น

จากรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด (จำแนกตามมุม)

ตอบ รูป สามเหลี่ยมุมป้าน

จากรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด (จำแนกตามด้าน)

ตอบ รูป สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: