แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องอนุกรมเลขคณิต

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องอนุกรมเลขคณิต

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องอนุกรมเลขคณิต

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องอนุกรมเลขคณิต โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้ห้องเรียน ประกอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุกรมเลขคณิตได้เลย

สื่อการสอน ลูกเต๋าอนุกรม รวบรวมเนื้อหา การหาผลบวกจำนวนคู่ หาผลบวกจำนวนคี่ หาผลบวก จำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกัน เอาไว้แบบเข้าใจง่ายๆ เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4 ถึง ป.6 เข้าใจเนื้อหา เรื่อง อนุกรมมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

1. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
2. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

อนุกรมเลขคณิต : การหาผลบวก 1 ถึง n

1 + 2 +3 + 4 + … + n = n*(n+1)/2

เช่น จงหาผลบวกของ 1 + 2 +3 + 4 + … + 80 = 80(80 + 1)/2 = 40(81) = 3,240

3. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

อนุกรมเลขคณิต : การหาผลบวกจำนวนคู่

2 + 4 + 6 + 8 + … + n = n*(n+2)/4

เช่น จงหาผลบวกของ 2 + 4 + 6 + 8 + … + 80 = 80(80 + 2)/4 = 20(82) = 1,640

4. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

อนุกรมเลขคณิต : การหาผลบวกจำนวนคี่

1 + 3 + 5 + 7 + … + n = [(n+1)/2]^2

เช่น จงหาผลบวกของ 1 + 3 + 5 + 7 + … + 81 = [(81 + 1)/2]^2 = (82/2)^2 = (41)^2 = 1,681

5. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

อนุกรมเลขคณิต : การหาผลบวกจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกัน

Step1 หาจำนวนเทอม

เทอม = (ปลาย – ต้น)/ระยะห่าง + 1

Step2 หาจำนวนผลบวก

ผลบวก = (ต้น + ปลาย)*เทอม/2

6. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

อนุกรมเลขคณิต : การหาผลบวกจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกัน

เช่น จงหาผลบวกของ 5 + 10 + 15 + 20 + … + 100

หาจำนวนเทอม = (ปลาย – ต้น)/ระยะห่าง + 1 = (100 – 5)/5 + 1 = 95/5 +1 = 19 + 1 = 20

หาผลบวก = (ต้น + ปลาย)*เทอม/2 = (5 + 100)*20/2 = 105*20 = 2,100

หรือ ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

คุณครูสามารถดาวน์โหลด สื่อการสอนลูกเต๋า แบบอื่นๆได้ ที่ เมนู Excusive ครูมาแล้ว

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: