แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้ห้องเรียน ประกอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ได้เลย

สื่อการสอนลูกเต๋าเศษส่วน รวบรวมเนื้อหา ความหมายของเศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษส่วนเกิน จำนวนคละ และเศษส่วนซ้อนเอาไว้แบบเข้าใจง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

1. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
1. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน
2. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
2. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

เศษส่วน

เศษส่วน คือ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ระหว่างชิ้นส่วนของวัตถุหนึ่ง เมื่อเทียบกับวัตถุทั้งหมด เช่น 1/2 เลข 1 เราเรียกว่า ตัวเศษ เลข 2 เราเรียกว่า ตัวส่วน

ตัวเศษ หมายถึง จำนวนชิ้นส่วนของวัตถุที่มี

ตัวส่วน หมายถึง จำนวนชิ้นส่วนของวัตถุทั้งหมด

3. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
3. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

ชนิดของเศษส่วน สามารถแบ่งชนิดได้ ดังนี้

เศษส่วนแท้ คือ เศษส่ว่นที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน

เช่น 1/2, 2/5, 10/39 เป็นต้น

4. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
4. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

ชนิดของเศษส่วน สามารถแบ่งชนิดได้ ดังนี้

เศษส่วนเกิน คือ เศษส่วนที่มีตัวเศษ เท่ากับ หรือ มากกว่า ตัวส่วน

เช่น 11/2, 29/5, 100/39 เป็นต้น

5. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
5. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

ชนิดของเศษส่วน สามารถแบ่งชนิดได้ ดังนี้

จำนวนคละ คือ เศษส่วนที่เขียนอยู่ในรูป จำนวนนับ กับ เศษส่วน

เช่น 1 1/2, 9 4/5, 15 1/28 (ดังรูป) เป็นต้น

6. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
6. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

ชนิดของเศษส่วน สามารถแบ่งชนิดได้ ดังนี้

เศษส่วนซ้อน คือ เศษส่วนที่มีตัวเศษ หรือ ตัวส่วนเป็นเศษส่วนอย่างอื่น

เช่น 1/2/5, 5/1/2, 1/2/1/5 (ดังรูป) เป็นต้น

หรือ ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: