แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องมุม Ver.2

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องมุม Ver.2

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องมุม Ver.2

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์
สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องมุม Ver.2 โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอน ในห้องเรียน ประกอบวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับ มุมประกอบ 2 มุมฉาก มุมประกอบ 1 มุมฉาก มุมประชิด มุมตรงข้าม ชนิดของมุม ได้แก่ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ มีครูมาแล้วนำเสนอเป็นลูกเต๋า สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายๆ มีความน่ารัก และน่าเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

1. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน คณิตศาสตร์
1. แจกไฟล์ฟรีสื่อการสอน ลูกเต๋าVer2

มุม มุม มุม

2. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน คณิตศาสตร์
2. แจกไฟล์ฟรีสื่อการสอน ลูกเต๋าVer2

มุมประกอบ 2 มุมฉาก

มุมประกอบ 2 มุมฉาก หมายถึง มุมประชิดที่รวมกันได้ 180 องศา หรือ 2 มุมฉาก

จากรูป มุม 1 เป็นมุมประกอบ 2 มุมฉาก กับ มุม 2

3. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน คณิตศาสตร์
3. แจกไฟล์ฟรีสื่อการสอน ลูกเต๋าVer2

มุมตรงข้าม

มุมตรงข้าม หมายถึง มุม 2 มุม ที่มีขนาดเท่ากัน และเกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกัน

จากรูป มุม 1 เป็นมุมตรงข้ามกับมุม 3 หรือ กลับกัน

จากรูป มุม 2 เป็นมุมตรงข้ามกับมุม 4 หรือ กลับกัน

4. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน คณิตศาสตร์
4. แจกไฟล์ฟรีสื่อการสอน ลูกเต๋าVer2

ชนิดของมุม

มุมแหลม คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า 0 องศา แต่น้อยกว่า 90 องศา

มุมฉาก คือ มุมที่มีขนาดเท่ากับ 90 องศา

มุมป้าน คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า 90 องศา แต่น้อยกว่า 180 องศา

มุมตรง คือ มุมที่มีขนาดเท่ากับ 180 องศา

มุมกลับ คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า 180 องศา แต่น้อยกว่า 360 องศา

5. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน คณิตศาสตร์
5. แจกไฟล์ฟรีสื่อการสอน ลูกเต๋าVer2

มุมประกอบ 1 มุมฉาก

มุมประกอบ 1 มุมฉาก คือ มุมประชิดที่รวมกันได้ 90 องศา หรือ 1 มุมฉาก

จากรูป มุม 1 เป็นมุมประกอบ 1 มุมฉาก กับ มุม 2

6. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน คณิตศาสตร์
6. แจกไฟล์ฟรีสื่อการสอน ลูกเต๋าVer2

มุมประชิด

มุมประชิด คือ มุมสองมุม ที่มีจุดยอดมุมร่วมกัน และมีแขนของมุมร่วมกันหนึ่งข้าง

จากรูป มุม 1 เป็นมุมประชิด กับ มุม 2

หรือ ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: