แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องมุม

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องมุม

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องมุม

สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องมุม โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้ห้องเรียน ประกอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม

1. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ มุม
1. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม
2. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ มุม
2. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม

ชนิดของมุม

มุมแหลม คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า 0 องศา แต่น้อยกว่า 90 องศา

3. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์  มุม
3. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม

ชนิดของมุม

มุมฉาก คือ มุมที่มีขนาดเท่ากับ 90 องศา

4. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์  มุม
4. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม

ชนิดของมุม

มุมป้าน คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า 90 องศา แต่น้อยกว่า 180 องศา

5. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์  มุม
5. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม

ชนิดของมุม

มุมตรง คือ มุมที่มีขนาดเท่ากับ 180 องศา

6. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ มุม
6. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม

ชนิดของมุม

มุมกลับ คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า 180 องศา แต่น้อยกว่า 360 องศา

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: