แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน พีระมิดคณิตศาสตร์ เรื่องหน่วยการวัดความยาว

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน พีระมิดคณิตศาสตร์ เรื่องหน่วยการวัดความยาว

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน พีระมิดคณิตศาสตร์ เรื่องหน่วยการวัดความยาว

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน พีระมิดคณิตศาสตร์ เรื่องหน่วยการวัดความยาว โดยครูมาแล้ว คุณครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้ห้องเรียน ประกอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดได้เลย

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

1. เรื่องหน่วยการวัดความยาว
1. สื่อการสอน เรื่องหน่วยการวัดความยาว

หน่วยการวัดความยาว

10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร

100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร

1,000 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร

2. เรื่องหน่วยการวัดความยาว
2. สื่อการสอน เรื่องหน่วยการวัดความยาว

หน่วยการวัดความยาว

12 นิ้ว เท่ากับ 1 ฟุต

3 ฟุต เท่ากับ 1 หลา

1,760 หลา เท่ากับ 1 ไมล์

3. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
3. สื่อการสอน เรื่องหน่วยการวัดความยาว

หน่วยการวัดความยาว

12 นิ้ว เท่ากับ 1 คืบ

2 คืบ เท่ากับ 1 ศอก

4 ศอก เท่ากับ 1 วา

4.  พีระมิดคณิตศาสตร์
4. สื่อการสอน เรื่องหน่วยการวัดความยาว

หน่วยการวัดความยาว

1 วา เท่ากับ 2 เมตร

20 วา เท่ากับ 1 เส้น

400 เส้น เท่ากับ 1 โยชน์

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: