แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา จากเพจศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

สรุปรายงานการจัดการศึกษาทั้งปีการศึกษา 2563 จากหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบางละมุง และลงสู่การจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลิ้งดาวน์โหลดอยู่ด้านล่าง

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ เอกสารรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: