ดาวน์โหลด เอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด เอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด เอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ดาวน์โหลด เอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ดาวน์โหลด เอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ

2.แนวทางการดำเนินงาน

3.คู่มือการดำเนินงานฯ

4.ชุดกิจกรรมฯ

5.คู่มือบันทึกข้อมูล

6.โปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ

7.แบบรับรองการบันทึกผลการประเมินฯ

ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: