ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรตบัตร วิชา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต
ตัวอย่างเกียรตบัตร วิชา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการ “โรงเรียนสุจริต” เป็นโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นถึงความสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการทำความดีและรังเกียจการโกง รวมถึงการเติบโตไปเป็นคนเก่งที่ไม่โกงโดยการเน้นทักษะ 5 ด้าน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชัน การเรียนการสอน แบบดังกล่าว เริ่มขึ้นจากการฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น การเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐาน อย่างการรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด เพื่อให้เมื่อเด็กเติบโตไปจะได้สามารถเคารพกฎของสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้

แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ ต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านร้อยละ 80 จึงจะได้รับเกียรติบัตร

ระบบสามารถออกเกียรติบัตรได้เพียง 1,500 ท่าน/วัน หากไม่ได้รับเกียรติบัตรภายใน 10 นาที กรุณาทำแบบทดสอบใหม่ในวันถัดไป เนื่องจากระบบเต็ม

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: