ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี หัวข้อ “เล่านิทานอย่างไรให้โดนใจเด็กปฐมวัย” พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี หัวข้อ “เล่านิทานอย่างไรให้โดนใจเด็กปฐมวัย” พร้อมรับเกียรติบัตร

ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี หัวข้อ “เล่านิทานอย่างไรให้โดนใจเด็กปฐมวัย” พร้อมรับเกียรติบัตร

ข่าวดีสำหรับคุณครูปฐมวัย หรือผู้ที่สนใจ ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี หัวข้อ “เล่านิทานอย่างไรให้โดนใจเด็กปฐมวัย” พร้อมรับเกียรติบัตร โดนผ่านเกณฑ์ทำแบบทดสอบขั้นต่ำ 80% โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรายภัฎอุบลราชธานี

เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี หัวข้อ "เล่านิทานอย่างไรให้โดนใจเด็กปฐมวัย" พร้อมรับเกียรติบัตร
ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี หัวข้อ “เล่านิทานอย่างไรให้โดนใจเด็กปฐมวัย” พร้อมรับเกียรติบัตร

สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ

หัวข้อในการสัมมนา

  1. เล่านิทานประกอบการปั้น
  2. เล่านิทานประกอบเพลง
  3. เล่านิทานโดยใช้สื่อใกล้ตัว
  4. เล่านิทานประกอบหุ่น
  5. เล่านิทานประกอบเงา

ช่องทางการรับชมสัมมนาผ่าน FACEBOOK LIVE
เพจ: สัมมนาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

**ในวันเสาร์ ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เวลา 09.00 – 12.00 น. **

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการทดสอบ (80% ขึ้นไป)

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: